Product: 1 sessiĆ³ de CrossFit individual o en parella a Barcelona